Conceptkerndoelen leergebied rekenen en wiskunde + toelichtingsdocument


27 september 2023

In dit document lees je de conceptkerndoelen rekenen en wiskunde, inclusief het toelichtingsdocument.


jaar van uitgave: 2023

SLO. (2023). Conceptkerndoelen rekenen en wiskunde en toelichtingsdocument. Amersfoort: SLO.


toon meer