Quickscan leraren

29 januari 2020

Weet jij als leraar welke 21e-eeuwse vaardigheden in jouw klas aandacht krijgen? En hoe jouw collega's aandacht geven aan 21e-eeuwse vaardigheden? SLO heeft voor leraren een QuickScan ontwikkeld om je te helpen deze vragen te beantwoorden.

21e-eeuwse vaardigheden

Het model 21e-eeuwse vaardigheden van SLO en Kennisnet onderscheidt 11 vaardigheden. Rond elke vaardigheid is in de scan een aantal uitspraken gegroepeerd. Ieder docent legt per uitspraak vast of het al voorkomt in het huidige curriculum, de mate van tevredenheid en of er behoefte is aan scholing. Het instrument genereert vervolgens rapporten (op andere tabbladen in de Excel-tool) die de reacties van de verschillende docenten naast elkaar weergeven zodat de interne discussie over de implementatie van 21e-eeuwse vaardigheden beter ondersteund kan worden.

QuickScan in Excel

De QuickScan voor leraren is gemaakt in Microsoft Excel. Met het instrument kunnen maximaal 12 docenten op systematische wijze nagaan in hoeverre zij 21e-eeuwse vaardigheden in hun lespraktijk integreren.
Het instrument kan op meerdere manieren worden ingevuld.
De meest gebruikte manier is het bewaren van het Excel-document op een locatie binnen jouw netwerk waar alle collega's toegang tot hebben en af te spreken wanneer men het document invult. Microsoft heeft veel documenten gepubliceerd over dit onderwerp o.a. deze webpagina waar informatie te vinden is op welke manieren kan worden samengewerkt in Excel.

Veelgestelde vragen

  • We willen het instrument invullen door meer dan 12 leraren. Kunnen we het Excel instrument zelf aanpassen?
    • Het Excel instrument is niet beveiligd. Indien je kennis van Excel hebt zou je dat zelf kunnen doen. Besef dan wel dat veel tabbladen en cellen met elkaar gelinkt zijn.
  • Kunnen we met 12 docenten tegelijkertijd het instrument invullen?
    • In principe zou dat wel moeten kunnen maar alleen als het exact voldoet aan de juiste versie van de bijbehorende infrastructuur. Denk hierbij aan bewaarplek en besturingssysteem en natuurlijk de Excel versie. Zie ook deze webpagina