Digitale geletterdheid in het curriculum vo - SLO context juni 2023


24 juli 2023

Leerlingen besteden heel wat uren per dag aan digitale media en technologie. Daarbij zijn ze zich vaak niet bewust van de mogelijkheden, beperkingen en risico’s. Het is daarom goed dat ze digitaal geletterd worden. Zodat ze de nodige kennis en vaardigheden opdoen en leren om op een veilige en zinvolle manier om te gaan met digitale media en technologie.

Lees ook: Digitale geletterdheid in het curriculum po - SLO context juni 2023


bron: SLO context nr. 23