Onder de loep: basisvaardigheden


14 juni 2023

Veel leerlingen verlaten het onderwijs zonder goede beheersing van taal-Nederlands en rekenen-wiskunde. Werken aan de basisvaardigheden taal en rekenen is dagelijkse kost op scholen. In dit artikel komen vier onderwijsexperts aan het woord over de belangrijkste uitdagingen en hoe je daar als school goed mee om kunt gaan.


bron: Didactief Special, 2022