Formatief evalueren - Leerlingen leren reflecteren in de scheikundeles


18 januari 2022

Een belangrijk doel van onderwijs is dat leerlingen zich bewust worden van wat ze al wel of nog niet weten en kunnen en dat ze meesturen bij hun eigen leerproces. We geven enkele voorbeelden hoe formatief evalueren daarbij kan helpen.

Uit NVOX 2021, nr 10.