Centraal examen Nederlands: Hoe verder?


13 december 2021

Al jaren is er kritiek op het centraal examen Nederlands voor havo en vwo. Het zou te eenzijdig op leesvaardigheid zijn gericht en vragen bevatten waarop zelfs afgestudeerden Nederlands het antwoord schuldig moeten blijven. Deskundigen Joyce Gubbels, Jeroen Dera en Gerdineke van Silfhout bespreken hoe het beter kan.

Artikel Didactief Special. Curriculumbewust handelen in het vo. Bijlage bij Didactief, jrg. 51, nr. 9, december 2021


bron: SLO
auteur extern: Winnifred Jelier

toon meer

Sector

Leerplankundig thema