Drie vragen aan... Vakspecialist wiskunde en informatica Petra Hendrikse


13 december 2021

De huidige vakkenstructuur voor wiskunde in de bovenbouw van havo en vwo levert nadelen op voor het voortgezet en het vervolgonderwijs. Met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NvvW) bracht Petra Hendrikse van SLO de 9 knelpunten in kaart.

Artikel Didactief Special. Curriculumbewust handelen in het vo. Bijlage bij Didactief, jrg. 51, nr. 9, december 2021