De referentiematentoolkit


11 augustus 2021

Om rekenwiskundige informatie die je in het dagelijks leven tegenkomt naar waarde te kunnen schatten, is het handig om een set referentiegegevens paraat te hebben. In een online werkgroep op de Panama-conferentie 2021 gingen deelnemers, en van sommigen ook hun kinderen, op zoek naar hun eigen persoonlijke referentiegegevens. In dit artikel geven we een impressie van de werkgroep en schetsen we ons idee voor een referentiematentoolkit voor basisschoolleerlingen.

Artikel uit Volgens Bartjens, jaargang 40, nummer 5.


bron: Volgens Bartjens, jaargang 40, nummer 5

toon meer

Sector