Wiskunde krijgt onderhoudsbeurt


11 augustus 2021

In 2015 zijn via nieuwe examenprogramma’s de inhouden van de verschillende wiskunde vakken in de bovenbouw havo/vwo vernieuwd. Mede naar aanleiding van Curriculum.nu is er de mogelijkheid om nu ook de vakkenstructuur te vernieuwen. Samen met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) deed SLO onderzoek naar de wensen in het onderwijsveld. Bevraagd werden leraren, decanen, docenten in het vervolgonderwijs, schoolleiders en natuurlijk leerlingen. Maar liefst 2.189 leerlingen vulden de vragenlijst in. Een  gesprek met twee projectuitvoerders, Petra Hendrikse (SLO) en Wim Caspers (NVvW).

Artikel uit SLO Context VO juni 2021