Digitale geletterdheid nu verder diepgang geven


11 augustus 2021

De tijdelijke sluiting van schoolgebouwen en de periode van onderwijs op afstand benadrukken het belang van digitale geletterdheid van leerlingen. SLO adviseert scholen het momentum vast te houden, nu hun visie op onderwijs in digitale geletterdheid verder vorm te geven en volgende stappen te zetten. De geleerde lessen uit het  Praktijkonderzoek Digitale Geletterdheid kunnen daarbij helpen.

Artikel uit SLO Context VO juni 2021


toon meer