Waarom de leestaken in de les Nederlands vaak inhoudelijk tekort schieten


11 augustus 2021

Het gaat niet goed met het tekstbegrip van de Nederlandse middelbare scholier. Eén waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat het Nederlandse leesonderwijs in het voortgezet onderwijs vanuit wetenschappelijk oogpunt nogal verouderd is. In dit tweede artikel van een tweeluik wordt de didactisch-inhoudelijke aanpak van leestaken in leergangen Nederlands geanalyseerd – een analyse die ook voor de leesles bij de moderne vreemde talen zeer relevant kan zijn. Moeten leerlingen niet eens wat anders doen dan steeds weer vragen beantwoorden bij één smaakvolle tijdschrifttekst?

Artikel uit Levende Talen Magazine 2021, nummer 2


toon meer