Samen schrijven is samen leren: Interactie tussen leerlingen


11 augustus 2021

Anke Herder, leerplanontwikkelaar Nederlands bij SLO, deed aan de Rijksuniversiteit Groningen promotieonderzoek naar de interactie tussen leerlingen die samen aan het schrijven zijn tijdens onderzoekend leren. Alles wijst erop dat samenwerkend schrijven zowel de taal- als denkontwikkeling kan bevorderen. En andersom: “Samen schrijven is doel en middel tegelijk.”

Artikel uit SLO Context PO, nr. 20


bron: SLO
auteur extern: René Leverink

toon meer