Niet altijd dezelfde leerkansen in rekenen-wiskundeonderwijs


11 augustus 2021

Voor basisschoolleerkrachten zijn methodes heel belangrijk bij het invullen van het reken-wiskundeonderwijs. In Nederland wordt met verschillende methodes gewerkt. Maar zijn die qua inhoud hetzelfde? Welke prestaties worden er van leerlingen verwacht? Krijgen ze wel dezelfde kansen om te leren? Marc van Zanten, SLO-leerplanontwikkelaar onderzocht achttien reken-wiskundemethodes en promoveerde met zijn onderzoek aan de Universiteit Utrecht. “Ook binnen dezelfde methode kunnen leerkansen verschillen.”

Artikel uit SLO Context PO, nr. 20


bron: SLO
auteur extern: Karlijn Meulman

toon meer

Sector