Gezond mediagebruik: belangrijk onderdeel van digitale geletterdheid


21 april 2021

Digitale technologie speelt een steeds grotere rol in ons leven. Zo’n belangrijke rol dat het van invloed is op onze gezondheid. Zowel positief, als negatief. Het is de kunst daar een goede balans in te vinden. Allard Strijker, leerplanontwikkelaar digitale geletterdheid en digitalisering bij SLO, ziet een duidelijke taak voor het onderwijs om kinderen en jongeren daarin te begeleiden.


bron: Prima Onderwijs

toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden