Onderzoeken en ontwerpen als aanjager van nieuwsgierigheid


11 januari 2024

In het nieuwe curriculum voor basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs krijgen onderzoeken en ontwerpen een belangrijke rol, zo adviseren de ontwikkelteams Mens & Natuur en Kunst & Cultuur van Curriculum.nu in hun voorstellen. Met een nieuwsgierige, onderzoekende en creatieve instelling is de volgende generatie in staat de oplossingen voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken te bedenken. Binnenkort start de uitwerking van de voorstellen van Curriculum.nu naar kerndoelen en eindtermen. Annemarie van Es, expert STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics) en onderzoekend en ontwerpend leren bij Stichting De Haagse Scholen en lid van het ontwikkelteam Mens & Natuur, en Karianne Djoyoadhiningrat-Hol, oud-leerplanontwikkelaar Natuur,
Wetenschap en Technologie bij SLO en nauw betrokken bij het vervolgtraject voor het nieuwe curriculum, lichten het belang van onderzoeken en ontwerpen toe.


bron: Prima Onderwijs