Modelleren als vakoverstijgende vaardigheid – de modelleercyclus als vakdidactisch hulpmiddel?


9 juli 2020

Modellen zijn voor economen onmisbaar, in de beleidspraktijk, maar ook in de klas. Ze kunnen worden ingezet om de economische werkelijkheid (vereenvoudigd) te beschrijven en te analyseren. Modellen kunnen behalve theoretisch gegeven zijn natuurlijk ook zelf ontwikkeld worden. Hoe kun je als docent je leerlingen deze vaardigheid en denkwijze aanleren? In dit artikel wil ik aan de hand van de modelleercyclus, zoals toegepast bij het schoolvak natuurkunde, laten zien hoe je modelleren systematisch kunt aanleren voor economie.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema