Reisgids voor persoonlijke reflectie bij Grieks en Latijns


30 juni 2020

Het hoofddoel van de vakken Grieks en Latijn is het reflecteren op jezelf en de wereld waarin je leeft, aan de hand van teksten uit de oudheid. Daarom onderzocht Kokkie van Oeveren hoe taal en cultuur geïntegreerd kunnen worden in het literatuuronderwijs klassieke talen, zodat leerlingen kunnen reflecteren op het eigene via het vreemde. Ze ontwikkelde de ITHAKA-aanpak, waarmee docenten zelf hun lessen vorm kunnen geven. In deze reisgids meer over de reis van leerling en docent naar hun ‘Ithaka’.