Curriculumnadrukken: een manier om na te denken over de doelen van onderwijs in de natuurwetenschappen


21 april 2020

Waarom is het belangrijk dat leerlingen onderwijs krijgen in de natuurwetenschappen? Op deze vraag zijn veel verschillende antwoorden mogelijk, bijvoorbeeld: om de wereld om hen heen te begrijpen, om nepnieuws te kunnen herkennen, om inzicht te krijgen in hoe de natuurwetenschap tot kennis komt. Docenten hebben hier verschillende meningen over en ook methodes passen vaak beter bij het ene antwoord dan bij het andere. In dit artikel bespreken SLO'ers Maarten Pieters en Erik Woldhuis een instrument om naar jouw eigen antwoord op deze vraag te kijken en dit te vergelijken met het antwoord van bijvoorbeeld andere leden van de sectie of met de methode.