Digitale geletterdheid en burgerschap


21 april 2021

In het huidige curriculum is nog te weinig aandacht voor digitale geletterdheid en burgerschap. De aandacht die er is, is versnipperd en weinig samenhangend. In het onderwijs van de toekomst krijgen digitale vaardigheden en burgerschap een prominentere plaats. Didactief laat in deze special, die samen met SLO is gemaakt, scholen aan het woord die hierin al goed op weg zijn.


bron: Didactief, december 2019 (special)