Podcast: digitale geletterdheid in het nieuwe curriculum


21 april 2021

In deze podcast spreekt strategische adviseur digitale geletterdheid bij Kennisnet Remco Pijpers met Kunna Smit, lid van het ontwikkelteam digitale geletterdheid van Curriculum.nu, en SLO'er Hans de Vries, procesbegeleider van het ontwikkelteam.

Als de curriculumherziening doorgaat, wanneer kunnen de scholen de nieuwe kerndoelen dan verwachten? Wat houden de ‘bouwstenen’ in die ontwikkeld zijn voor het curriculum? En wat kunnen scholen nu al doen aan digitale geletterdheid?