Jeroen Bron


Jeroen Bron is programmamanager kennisdeling en kwaliteitszorg binnen het programma actualisatie kerndoelen en examenprogramma's. In die functie ondersteunt hij het werk van kerndoelenteams en vakvernieuwingscommissies met handreikingen, instructies en de inzet van SLO experts op diverse terreinen.

Daarnaast omvat zijn portefeuille de monitoring van het actualisatietraject, het betrekken van de stem van de leerlingen bij dit traject en de opzet van de fase waarin curriculumproducten worden beproefd in het onderwijsveld.