Seksuele diversiteit: leermiddelenanalyse


27 maart 2023
Aanleiding voor de publicatie is de aanpassing in de kerndoelen in 2012 waarmee aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit verplicht werd in het landelijk aanbod voor het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Doel van dit rapport is het in kaart brengen van de mate waarin en de wijze waarop seksuele diversiteit in leermiddelen voorkomt en om de discussie over de inbedding van seksualiteit en seksuele diversiteit in leermiddelen te voeden. Daartoe zijn achttien leermiddelen geanalyseerd.

Toelichting
Scholen zijn verplicht aandacht te besteden aan de inhouden van kerndoel 38 (po) en kerndoel 43 (vo) maar mogen zelf kiezen welke leerlijnen en tussendoelen per bouw zij formuleren. Dit leerplankader is een voorbeeldmatige, niet verplichte, uitwerking die scholen kunnen gebruiken om hun onderwijs vorm te geven. Dit leerplankader is tussen 2015 en 2017 ontwikkeld en onder andere afgestemd met Rutgers, expertisecentrum seksualiteit, en met leraren.


auteur SLO: Jeroen Bron, José Lodeweges, Christine Volkering
jaar van uitgave: 2014

Bron, J., Loseweges,J., & Volkering, C. (2014). Seksuele diversiteit: leermiddelenanalyse. Enschede: SLO.


toon meer

Type publicatie

Vrije trefwoorden