Planningsfase

13 november 2019

In de planningsfase worden de vier leergebiedoverstijgende thema's inhoudelijk verder uitgewerkt.

Het betreft de volgende stappen:

  • Stap 4 Fasering van de vier leergebiedoverstijgende thema's voor het betreffende uitstroomprofiel
  • Stap 5 Programmering van de vier leergebiedoverstijgende thema's voor het betreffende uitstroomprofiel
  • Stap 6 Kiezen van passende leerbronnen per leergebiedoverstijgend thema en per uitstroomprofiel
  • Stap 7 Procedures voor volgen en beoordelen vastleggen

Deze stappen worden verder toegelicht in een aantal werkbladen. Deze werkbladen kan je gebruiken voor het uitwerken van de thema's in de verschillende uitstroomprofielen. Je kan de werkbladen downloaden via de onderstaande tabel:

Overzicht werkbladen
Leren leren Leren taken uitvoeren Leren
functioneren
in sociale situaties
Ontwikkelen
van een
persoonlijk toekomst-
perspectief
Vervolgonderwijs download (pdf, 203 kB) download (pdf, 192 kB) download (pdf, 204 kB) download (pdf, 192 kB)
Arbeidsmarkt download (pdf, 178 kB) download (pdf, 178 kB) download (pdf, 208 kB) download (pdf, 176 kB)
Dagbesteding download (pdf, 186 kB) download (pdf, 176 kB) download (pdf, 206 kB) download (pdf, 183 kB)