Onderwijsdoelen techniek

2 augustus 2021

Wat moeten leerlingen in de onderbouw van vmbo bij techniek wel en niet leren? Hoe voldoe ik aan de kerndoelen en welke voorbeelden van doelen kan ik gebruiken in mijn lespraktijk? Bij welke kerndoelen hoort bijv. duurzaamheid en kan ik dat afstemmen met andere vakken? Op deze pagina vind je de documenten die daar duidelijkheid over geven.

Kerndoelen

De wettelijke eisen voor de onderbouw zijn vastgelegd in de kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs. Deze doelen zijn met opzet heel breed geformuleerd. Zo heb je als docent of school veel vrijheid om in te vullen hoe je hier met leerlingen aan werkt.

Uitwerkingen

Toch kan het prettig zijn om iets meer houvast te hebben. SLO heeft daarom de doelen voor de onderbouw verder uitgewerkt in de kennisbasis natuurwetenschappen. De kennisbasis natuurwetenschappen is gebaseerd op de kerndoelen en is uitgewerkt in inhouden, denkvaardigheden en werkwijzen. De kennisbasis is richtinggevend, inspirerend en toekomstbestendig.

Bij de kennisbasis natuurwetenschappen is techniek onderverdeeld in vijf kernen, namelijk materialen, energie, technische systemen, wisselwerking technologie, natuurwetenschap en samenleving. Verder zijn er relevante contexten verkeer en transport, telecommunicatie (media), gebouwde omgeving, biomedische technieken, kleding, biotechnologie en nanotechnologie.

Kennisbasis natuurwetenschappen

In de kennisbasis zijn de verschillende natuurwetenschappelijke vakken, inclusief techniek en fysische geografie, gezamenlijk uitgewerkt in drie verschillende componenten:

  1. Per vak zijn vakinhouden beschreven.
  2. Voor alle vakken gezamenlijk zijn de vaardigheden, ofwel de werkwijzen beschreven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderzoeken of redeneervaardigheden
  3. Voor alle vakken gezamenlijk zijn belangrijke denkvaardigheden, ofwel de denkwijzen beschreven. Voorbeelden hiervan zijn 'denken in oorzaak en gevolg' of 'denken in behoud, transport en kringloop'.

contactpersoon

44

toon meer