Onderwijsdoelen natuurkunde / scheikunde (NaSk)

2 augustus 2021

Wat moeten leerlingen in de onderbouw van vmbo bij natuurkunde/scheikunde (NaSk) wel en niet leren? Hoe voldoe ik aan de kerndoelen en welke voorbeelden van doelen kan ik gebruiken in mijn lespraktijk? Bij welke kerndoelen hoort bijv. duurzaamheid en kan ik dat afstemmen met andere vakken? Op deze pagina vind je de documenten die daar duidelijkheid over geven.

Kerndoelen

De wettelijke eisen voor de onderbouw zijn vastgelegd in de kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs. Deze doelen zijn met opzet heel breed geformuleerd. Zo heb je als docent of school veel vrijheid om in te vullen hoe je hier met leerlingen aan werkt.

Uitwerkingen

Toch kan het prettig zijn om iets meer houvast te hebben. SLO heeft daarom de doelen voor de onderbouw op twee manieren beschreven, namelijk in Leerplan in Beeld en in de Kennisbasis natuurwetenschappen.

Bij leerplan in beeld is er een uitbreiding op de kennisbasis natuurwetenschappen voor natuurkunde. Naast de 4 kernen materie, energie, licht, geluid en straling, kracht en beweging beschrijft Leerplan in beeld ook ruimte en technologie.

Leerplan in beeld

Welke kerndoelen moet ik aan bod laten komen bij natuurkunde/scheikunde, hoe verdeel ik dat over de verschillende leerjaren? Bij leerplan in beeld vind je:

  1. Kerndoelen zoals ze in de wet zijn omschreven.
  2. Tussendoelen bij de kerndoelen, deze zijn geordend in kernen en subkernen en zijn een voorbeeld van hoe je de kerndoelen concreet kunt maken.
  3. Samenhang hoe je verschillende kernen op elkaar kunt afstemmen, ook met de collega's van de andere natuurwetenschappen.
  4. Leerdoelenkaart waarop alle leerdoelen voor NaSk op een rijtje staan om te werken aan een doorlopende leerlijn.

Kennisbasis natuurwetenschappen

In de kennisbasis zijn de verschillende natuurwetenschappelijke vakken, inclusief techniek en fysische geografie, gezamenlijk uitgewerkt in drie verschillende componenten:

  1. Per vak zijn vakinhouden beschreven.
  2. Voor alle vakken gezamenlijk zijn de vaardigheden, ofwel de werkwijzen beschreven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderzoeken of redeneervaardigheden
  3. Voor alle vakken gezamenlijk zijn belangrijke denkvaardigheden, ofwel de denkwijzen beschreven. Voorbeelden hiervan zijn 'denken in oorzaak en gevolg' of 'denken in behoud, transport en kringloop'.

contactpersoon

44

toon meer