Onderwijsdoelen rekenen/wiskunde bovenbouw vmbo

18 december 2023

Aan welke doelen moet ik werken met mijn leerlingen?

Het examenprogramma beschrijft eindtermen. Eindtermen zijn doelen die gelden voor het examen en staan in de examenprogramma’s. De uitwerking van eindtermen die in het centraal examen worden getoetst, staan in examensyllabi. Examensyllabi worden jaarlijks opgesteld en gepubliceerd door het CvTE. Hoewel de centrale rekentoets niet meer bestaat, geldt referentieniveau 2F voor het vmbo nog wel.

Welke onderdelen worden in het eindexamen wiskunde getoetst?

Het examen wiskunde bestaat uit een centraal examen en een schoolexamen. Sommige onderdelen worden getoetst in het centraal examen en andere in het schoolexamen. Daarnaast mag je in het schoolexamen ook onderdelen uit het centraal examen opnemen en eigen onderdelen toevoegen. Voor het schoolexamen moet je een PTA maken. Suggesties daarvoor kun je vinden in de handreiking voor het schoolexamen, die SLO uitgebracht heeft. Hoe goed leerlingen referentieniveau 2F beheersen wordt meegewogen in het examen wiskunde. In de examenprogramma’s wiskunde komen eindtermen voor over rekenen, meten en schatten.

Waarom zitten sommige eindtermen in het SE en andere eindtermen in het CE?

Hoe goed een leerling sommige eindtermen beheerst, kun je niet altijd goed in het CE toetsen. Denk daarbij aan het oplossen van een wat groter toepassingsprobleem, dat volgens het examenprogramma verplicht is. Soms kun je ook gebruik maken van deze situatie. Denk aan statistiek. Omdat statistiek in het SE zit, kun je bijvoorbeeld makkelijker van leerlingen vragen een ‘echt’ statistisch onderzoek te doen.

Wat moeten leerlingen die geen examen wiskunde doen, voor rekenen doen?

Deze leerlingen moeten een schoolexamen rekenen doen. Dit schoolexamen is gebaseerd op referentieniveau 2F. Voor dit schoolexamen rekenen is er een handreiking. Hierin vind je suggesties voor hoe je rekenen bij deze leerlingen kunt examineren, zoals hoe een PTA er uit kan zien, wat een goede toets is en wat moet, wat mag en wat kan.

Welke doelen zijn er voor leerlingen meer uitdaging nodig hebben?

Er zijn geen aparte doelen voor leerlingen die meer aankunnen dan de leerstof uit het examen. Kijk bij Talentstimuleren voor meer informatie en materialen. Verder mogen vmbo-leerlingen examen doen op havoniveau en/of hun examen afronden in het derde leerjaar.

Alle doelen en leerlijnen in één tool met Leerplan in beeld

Maak je als school bewust keuzes in het curriculum, passend bij jouw leerlingen en visie? Dan wil je goed weten wat de (wettelijke) doelen zijn en hoe de doorlopende leerlijnen in elkaar zitten. Hoe zorg je dat jouw onderwijsprogramma goed aansluit bij wat leerlingen eerder hebben gehad? Hoe maak je een goede mix van verplichte stof en keuzeonderdelen? Zoek je naar meer samenhang tussen de vakken? Leerplan in beeld helpt je op weg. Het is een digitale tool met doorlopende leerlijnen van primair onderwijs tot bovenbouw vo, maar ook alle wettelijk voorgeschreven kerndoelen en eindtermen per vak.


contactpersoon

Harm Selten 270

benieuwd naar de geactualiseerde conceptexamenprogramma’s wiskunde vmbo?

SLO actualiseert de kerndoelen en examenprogramma’s

Inmiddels zijn de eerste opbrengsten gepubliceerd. Benieuwd naar de ontwikkelingen?