Kijkwijzers: beter zicht op het referentiekader taal


23 januari 2019
Sinds de wettelijke vastlegging van het Referentiekader taal en rekenen heeft SLO zich ten doel gesteld de referentieniveaus concreet te maken en ervaring op te doen met het werken ermee. Omdat de teksten van het referentiekader taal niet altijd even makkelijk te lezen waren zijn ze per domein uiteen gerafeld en opnieuw geordend. Zo ontstonden Kijkwijzers die kunnen worden ingezet bij het inschalen van opdrachten en het beoordelen van leerlingprestaties.

auteur SLO: Bart van der Leeuw, Theun Meestringa
auteur extern: Ravesloot, C.
jaar van uitgave: 2012

Leeuw, B. van der, Meestringa, T., & Ravesloot, C. (2012). Kijkwijzers: beter zicht op het referentiekader taal. Enschede: SLO.