Onderwijsdoelen kunstvakken

4 januari 2023

Hoe ziet het vakgebied Kunst & Cultuur er uit in de bovenbouw van het vmbo? Alle leerlingen in alle leerwegen volgen het vak Kunstvakken inclusief CKV. Daarnaast kunnen leerlingen in de gemengde en theoretische leerweg kiezen voor een examenvak in een van de kunstdisciplines.

Wat is de essentie van Kunstvakken inclusief CKV?

Alle leerlingen in het vmbo krijgen in klas 3 of 4 te maken met dit rijke en verplichte examenvak. Als leraar CKV zorg jij ervoor dat leerlingen actief deelnemen aan culturele en kunstzinnige activiteiten, dat zij op zoek gaan naar de betekenis van een werk van kunstenaars en dat ze een eigen artistiek werk maken, componeren of uitvoeren. Leerlingen laten hun ervaringen en hun ontwikkeling zien op allerlei manieren, zoals in een schriftelijk verslag, videoverslag, fotoreportage of collage.

Kunstvakken inclusief CKV wordt afgesloten met een schoolexamen. Dat betekent dat de gemiddelde resultaten van de schoolexamenactiviteiten voldoende moeten zijn. In de praktijk betekent dit dat de examenopgaven beoordeeld worden met een voldoende, goed of zeer goed. Het is natuurlijk ook mogelijk om de resultaten te beoordelen met cijfers en het cijfer om te zetten in een geschreven waardering. De eisen voor Kunstvakken inclusief CKV staan beschreven in het examenprogramma.

Wil je meer informatie over het schoolexamen? Gebruik dan de suggesties in de handreiking.

Kunstdisciplines als keuzevak

In de gemengde en de theoretische leerweg kunnen leerlingen een kunstdiscipline als examenvak kiezen . Er zijn examenprogramma's voor beeldende vorming, muziek, dans en drama. Als leraar in een van deze kunstvak bereid je leerlingen voor op een centraal examen en een schoolexamen en bouwen leerlingen een examendossier op. De onderdelen produceren of maken, musiceren, dansen en spelen worden getoetst in een schoolexamen. Alle kunstdisciplines toetsen de theorie in een centraal schriftelijk examen (CSE). Alleen beeldende vorming kent naast een CSE ook nog een centraal praktisch examen (CPE). Dit is een uitzondering.

Wil je meer weten over de centraal examens, wat leerlingen moeten leren kijk dan op www.examenblad.nl voor het examenprogramma en de uitwerking daarvan in de syllabus.

Wil je meer informatie over het schoolexamen voor beeldende vorming? Gebruik dan de suggesties die wij bij elkaar hebben gezet in de handreiking.

Alle doelen en leerlijnen in één tool met Leerplan in beeld

Maak je als school bewust keuzes in het curriculum, passend bij jouw leerlingen en visie? Dan wil je goed weten wat de (wettelijke) doelen zijn en hoe de doorlopende leerlijnen in elkaar zitten. Hoe zorg je dat jouw onderwijsprogramma goed aansluit bij wat leerlingen eerder hebben gehad? Hoe maak je een goede mix van verplichte stof en keuzeonderdelen? Zoek je naar meer samenhang tussen de vakken? Leerplan in beeld helpt je op weg. Het is een digitale tool met doorlopende leerlijnen van primair onderwijs tot bovenbouw vo, maar ook alle wettelijk voorgeschreven kerndoelen en eindtermen per vak.

Nog meer kunst in het vmbo?

Een aantal scholen heeft in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo kunstgerelateerde leerroutes ingericht. Vanaf augustus 2016 bestaat het programma voor de beroepsgerichte leerwegen in het vmbo uit een beroepsgericht profielvak en vier beroepsgerichte keuzevakken. Een aantal van deze keuzevakken bevat kunstgerelateerde, 'craft'-achtige, elementen zoals podium; dans; mode & design: Licht, geluid en decor; fotografie.

Zie voor het overzicht van beroepsgerichte keuzevakken: www.vernieuwingvmbo.nl

Nieuws uit de sector: versterking cultuureducatie in vmbo

Ook in de periode 2020 – 2023 kun je gebruik maken van de regeling Cultuureducatie met kwaliteit (CmK) om  kunst en cultuur sterker neer te zetten in je school. Heb je daar interesse in ga dan naar de website cultuurparticipatie.


SLO actualiseert de kerndoelen en examenprogramma’s

Inmiddels zijn de eerste opbrengsten gepubliceerd. Benieuwd naar de ontwikkelingen?