Handreikingen schoolexamens en PTA gespreksleidraden vmbo

16 maart 2021

Als school en vaksectie heb je veel ruimte om het schoolexamen (SE) naar eigen inzicht in te richten. Op deze pagina vind je informatie en materialen die je kunnen helpen bij het inrichten van een goed schoolexamen.

Handreikingen

Bij het ontwikkelen van een goed schoolexamen komt heel wat kijken. In het examenprogramma staat welke onderdelen in het schoolexamen getoetst moeten worden. De wijze waarop, de inhoud en de weging is echter aan jou. Vragen om te beantwoorden zijn:

  • Wat moet/mag/kan ik precies toetsen?
  • Wanneer, hoeveel, hoe vaak en op welke wijze ga ik toetsen?
  • Hoe ziet een goede toets eruit? En hoe maak ik die?
  • Welke afspraken rondom het SE maak ik op school?

In de handreikingen vind je een antwoord op bovenstaande vragen in de vorm van praktische informatie, suggesties en voorbeelden. De handreikingen hebben nadrukkelijk geen verplichtend karakter. 
Voor elk vak met een schoolexamen bestaat een handreiking. Voor vmbo zijn er handreikingen voor:

PTA-gespreksleidraden

Onderdeel van de handreikingen is informatie over de programma’s van toetsing en afsluiting (PTA). Een goed PTA bevat een beperkt aantal afsluitende (summatieve) schoolexamentoetsen. In het PTA is duidelijk welke eindtermen uit het examenprogramma worden getoetst. Elke school en elke vaksectie kan daarin zijn eigen keuzes maken, gebaseerd op hun schoolexamenvisie. De PTA-gespreksleidraden hebben we ontwikkeld als hulpmiddel bij het bespreken van deze keuzes in de vaksectie. De vragen helpen je om gezamenlijk beredeneerde keuzes te maken die aansluiten bij landelijke eisen, visie en beleid op schoolniveau en jullie wensen en inzichten als vaksectie op vakniveau. Je kunt telkens twee documenten downloaden: een leeg Word-document met de vragen om het gesprek te voeren en een pdf-document ‘Voorbeelduitwerkingen’ met mogelijke uitwerkingen en gemaakte keuzes voor het PTA.

Bekijk hier de PTA-gespreksleidraden voor vmbo: