Geschiedenis van het vak economie

2 juni 2022

Op de mulo, de voorloper van de mavo en later het vmbo, konden leerlingen les volgen en examen doen in boekhouden, bedrijfscalculaties, handelskennis, bedrijfsleer en rechts- en wetskennis.

Als leerlingen hiervoor slaagden kregen ze een aantekening op het diploma, die gelijk stond aan het middenstandsdiploma. Na de invoering van de Mammoetwet werd het vak handelskennis aangeboden op de mavo, de inhouden kwamen overeen met de hierboven beschreven inhouden van de mulo. In 1982 is het vak handelskennis vervangen door het vak economie. Men vond dat boekhouden en handelsrekenen nog overblijfselen waren uit de „mulo-tijd". Boekhouden en handelsrekenen hoorden thuis bij het beroepsonderwijs, zo vond men. De mavo moest algemeen vormend zijn en economie moest meer gericht zijn op de praktijk van het leven. Het bestond toen uit de volgende onderwerpen:

 • Algemene vaardigheden en houdingen
 • Kopen/verkopen
 • Budgetteren/administreren
 • Sparen/lenen
 • Collectieve voorzieningen
 • Verzekeren
 • Wonen
 • Werken
 • Actuele sociaaleconomische vraagstukken (inkomensverdeling, werkloosheid, inflatie, wereldhandel, internationale economische orde, milieu)

In het lager economisch en administratief onderwijs (leao) – een variant binnen het lager beroepsonderwijs (lbo) - werden de vakken handelskennis 1 (bedrijfseconomie) en handelskennis 2 (boekhouden en handelsrekenen) aangeboden en tevens de praktijkvakken kantoorpraktijk en verkooppraktijk. In de jaren tachtig ontstond ook de eerste simulatie van de kantoorpraktijk, namelijk HOMED, Handels Onderneming Met Educatieve Doelstelling. De leerlingen kregen in een open simulatie met andere scholen administratieve opdrachten uit te voeren en stonden telefonisch met elkaar in contact. In deze periode kwam ook de eerste computer in het kantoorpraktijklokaal.

Het lbo werd vbo en ging in 2002 op in het vmbo. Tot 2016 kende het vmbo binnen de sector economie een aantal afdelingen:

 • Administratie
 • Handel en administratie
 • Handel en verkoop
 • Mode en commercie.

In 2016 zijn al deze opleidingen vervangen door het profiel Economie en ondernemen. Leerlingen die dit profiel volgen hebben (algemene) economie als profielgebonden vak. Dat geldt ook voor leerlingen met het profiel Horeca, bakkerij en recreatie. In vmbo-t is (algemene) economie het profielgebonden vak van het profiel economie. Daarnaast kunnen leerlingen het vak vaak kiezen in de vrije ruimte.

Het huidige examenprogramma van economie is grotendeels geënt op de eerste (mavo-) versie. Het vak kent al jarenlang een robuust geheel van vakinhoudelijke domeinen:

 1. consumeren,
 2. produceren, arbeid
 3. de overheid,
 4. internationale ontwikkelingen
 5. natuur en milieu.

Wel is de syllabus voor het centraal examen grondig gewijzigd om meer samenhang aan te brengen in het programma. Ook is een aantal inhoudelijke aanpassingen gedaan.toon meer

Sector

Vak