Leerlingenparticipatie en -inspraak

28 september 2023

Hoe vergroot je de betrokkenheid van je leerlingen bij hetgeen op school en in de maatschappij gebeurt? Worden ze wel écht gehoord en serieus genomen? Kijk voor uitgewerkte ideeën en tools eens bij onderstaande suggesties.

Bèta en technologie in burgerschapsonderwijs- visie en didactiek van Bèta Burgerschap, Tech Your Future, 2019. Doelgroep: po, vo 
Praktijkboek om aan de slag te gaan met Bèta Burgerschap waarbij leerlingen zich verdiepen in een maatschappelijk-technologisch vraagstuk, oplossingen bedenken en discussiëren over de consequenties voor verschillende betrokkenen. Ze nemen samen een beslissing over de meest optimale oplossing en reflecteren op hun leerproces en hun beslissing. Met suggesties en checklists om leeractiviteiten vorm te geven en uit te voeren. Gratis download.

Handboek Jeugdparticipatie, Kindercorrespondent, 2019. Doelgroep: po, vo
Ondertitel: Kinderen worden geen mensen, ze zijn het al. Hoe betrek je kinderen op een goede manier bij alles wat er in hun leven gebeurt? Thuis, op school en in de politiek. Jonge en oude deskundigen delen ter inspiratie hun tips en ervaringen. Op de website staan ook links naar filmpjes en uit het boek.

Leerlingfeedback, Stichting Leerkracht, 2019-2021. Doelgroep: po, vo, mbo
Leerlingfeedback gebruiken om de betrokkenheid van  leerlingen te vergroten en de kwaliteit van je lessen te verbeteren. Met video's en stappenplan.

SchoolgebouwdLAKS, 2019. Doelgroep: vo 1-4
Spel om op een speelse manier te oefenen in het vormen en onderbouwen van een mening. Tegelijkertijd leren leerlingen over medezeggenschap en de MR bij hen op school. Het spel bestaat naast een website uit een kaartspel (met handleiding) dat noodzakelijk is om het spel te kunnen spelen.