Onderwijsdoelen bewegen en sport

15 november 2021

Wat zijn de verplichte doelen voor bewegingsonderwijs in de onderbouw van het vmbo? Hoe sluiten die doelen aan op die van het basisonderwijs en van de bovenbouw? Die informatie vind je onder andere in Leerplan in beeld.

Leerplan in beeld

Wat verplicht is in het onderwijs staat in de kerndoelen en examenprogramma’s.

Voor de onderbouw van het vmbo zijn er zes kerndoelen voor bewegingsonderwijs. Die zijn te vinden in Leerplan in beeld. Daar zie je ook hoe de kerndoelen van het primair en voortgezet onderwijs op elkaar aansluiten. De kerndoelen voor de onderbouw zijn in Leerplan in beeld voorbeeldmatig ook globaal uitgewerkt in tussendoelen per leerlijn. Die uitwerking is gebaseerd op het basisdocument bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Met het Kompas bewegingsonderwijs kun je aan de slag om de kerndoelen om te zetten


SLO actualiseert de kerndoelen en examenprogramma’s

Inmiddels zijn de eerste opbrengsten gepubliceerd. Benieuwd naar de ontwikkelingen?