Onderwijsdoelen rekenen/wiskunde speciaal onderwijs

26 juni 2020

Aan welke doelen moet ik werken met mijn leerlingen?

Voor het speciaal onderwijs (4-12 jarigen) gelden elf kerndoelen (pdf, 214 kB) rekenen/wiskunde en daarnaast referentieniveaus 1F en 1S. Voor zeer moeilijk lerende en meervoudig beperkte leerlingen zijn er vijf kerndoelen (pdf, 125 kB). Zij hoeven de referentieniveaus niet te halen. De kerndoelen beschrijven wat je je leerlingen moet laten leren om zich verder te ontwikkelen in het vervolgonderwijs en te functioneren in de maatschappij. Het zijn streefdoelen met veel ruimte voor eigen invulling. De referentieniveaus gelden, met uitzondering van zeer moeilijk lerende leerlingen en meervoudig beperkte leerlingen, voor zowel het speciaal als het voortgezet speciaal onderwijs. In de referentieniveaus staat wat leerlingen voor rekenen en wiskunde moeten kunnen.

Welke onderdelen worden in de eindtoets rekenen-wiskunde getoetst?

De eindtoets rekenen-wiskunde gaat over referentieniveau 1F en 1S. In de toets maken leerlingen opgaven waaruit blijkt of ze referentieniveau 1F of 1S beheersen. Dat komt ook in de uitslag te staan. De school kan er voor kiezen om zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte leerlingen niet te laten meedoen aan de eindtoets.

Wat kan ik doen met leerlingen die moeite hebben met rekenen?

Voor zml-leerlingen zijn er leerlijnen en materialen ontwikkeld bij Rekenboog.zml. In het project Passende perspectieven zijn leerroutes ontwikkeld voor leerlingen met een rekenachterstand in het primair, in het speciaal, in het praktijkonderwijs en in vmbo-bb en -kb.

Welke doelen zijn er voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben?

Er zijn geen aparte doelen voor leerlingen die meer aankunnen dan de kerndoelen en referentieniveau 1S. Toch is er voor hen veel materiaal beschikbaar. Kijk bij Talentstimuleren voor meer informatie en materialen onder primair onderwijs.


contactpersoon

18

Benieuwd naar de vernieuwing van de landelijke onderwijsdoelen?

Volg hier de ontwikkelingen rond Curriculum.nu: