Hoe gaat de diplomering in het vso en pro?

20 oktober 2023

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaalt het model van het diploma, maar de inhoud van het reglement én portfolio is aan de school zelf. Op deze manier hebben scholen de ruimte om maatwerk te kunnen leveren dat past bij de leerling én bij de lokale kleur van de school.

Om je op weg te helpen heeft een werkgroep in samenwerking met de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs hier al het één en ander voor uitgewerkt voor het vso. Er is een aparte pagina vso schooldiploma. Op deze pagina is een modelreglement te vinden voor uitstroom arbeidsmarkt en een modelreglement voor uitstroom dagbesteding. Deze dienen ter inspiratie. Daarnaast is er ook een voorbeeldreglement helemaal uitgewerkt voor uitstroom arbeidsmarkt.

Ook de Sectorraad Praktijkonderwijs heeft zich de afgelopen jaren hard ingezet voor het verplicht stellen van het schooldiploma. Er zijn pro-scholen die dit schooldiploma al enkele jaren uitreiken en hier goed over na hebben gedacht. Zo zijn ze bijvoorbeeld eerst begonnen met het curriculum in kaart te brengen, daarna hebben ze de bewijsvoering bepaald en haalbare doelen en noodzakelijke eisen opgesteld.

Het reglement voor het diploma zou kunnen bestaan uit drie eisen:

  • Aanwezigheid (vaak 95%, soms ook 80%, geldt ook voor stage)
  • Portfolio
  • Examengesprek (bijvoorbeeld het presenteren van het portfolio)

Wat betreft het portfolio zou je je kunnen afvragen wat daar allemaal in moet staan. Het portfolio wordt niet verbonden aan een landelijk format. In het portfolio kunnen leerlingen al hun behaalde resultaten verzamelen zoals branchecertificaten en praktijkverklaringen. Hieronder volgt een voorbeeld:

  1. Praktijkvorming: arbeidscompetenties, beheersing van vaardigheden in vakken, stages en (branche)certificaten.
  2. Presentatie: Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? (Loopbaanoriëntatie)
  3. Resultaten uit de kernvakken: Nederlands, rekenen en Engels
  4. Wonen, vrije tijd en burgerschap. Denk hierbij aan verschillende opdrachten, presentaties en/of deelname aan thema’s en workshops.

Leerlingen die niet hebben voldaan aan de vereisten van het schooldiploma, ontvangen een verklaring.toon meer