Onderwijsdoelen

18 augustus 2020

Voor het speciaal onderwijs (4-12 jarigen) gelden twaalf kerndoelen Nederlands (pdf, 276 kB), acht kerndoelen Nederlandse gebarentaal (pdf, 246 kB) en daarnaast referentieniveaus 1F en 1S. Voor zeer moeilijk lerende en meervoudig beperkte leerlingen zijn er zes kerndoelen Nederlands (pdf, 132 kB).

Het project  Passende Perspectieven richt zich op leerlingen die het referentieniveau (1F/2F)  niet zullen halen op de verwachte leeftijd. Passende perspectieven ondersteunt scholen in primair en voortgezet onderwijs bij het vormgeven van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voor taal en rekenen. Met de juiste inhoudelijke keuzes en hulpmiddelen zorg je dat leerlingen hun capaciteiten beter kunnen benutten. Door het gebruik van leerroutes met relevante doelen ligt de focus op wat leerlingen wél kunnen en is meer maatwerk mogelijk.

Ook zou je kunnen kijken op Leerplan in beeld.


Benieuwd naar de vernieuwing van de landelijke onderwijsdoelen?

Volg hier de ontwikkelingen rond Curriculum.nu: