Samenhang

13 mei 2024

We zien in de praktijk dat steeds meer scholen ervoor kiezen om de vakken van wereldoriëntatie en kunstzinnige oriëntatie in samenhang aan te bieden. Leerlingen werken dan steeds een aantal weken aan een thema of project over bijvoorbeeld de Egyptenaren of het ontstaan van de aarde.
Door samenhang aan te brengen, kun je het onderwijs efficiënter inrichten. Samenhang gaat de overladenheid tegen en biedt ruimte voor scholen om een eigen curriculum vorm te geven. Maar nog belangrijker: wanneer samenhang goed wordt vormgegeven, draagt dit bij aan betekenisvol leren, waardoor de betrokkenheid van leerlingen vergroot wordt.

Een voorbeeld van een les waarbij kunstzinnige oriëntatie en rekenen in samenhang wordt aangeboden is de les kletsende kubussen.

Kletsende kubussen

Theater en rekenen in één les. De leerlingen brengen voorwerpen tot leven met hun verbeelding en benoemen en beschrijven de ruimtelijke vorm van een voorwerp in rekentaal.