Onderwijsdoelen

7 maart 2022

Het praktijkonderwijs richt zich met name op het voorbereiden op voor de leerling belangrijke thema’s: wonen, werken, vrije tijd, burgerschap en leren. Het heeft geen eigen set kerndoelen. Wettelijk gelden de kerndoelen van de onderbouw vo. Pro-scholen vertalen deze naar streef- of beheersingsdoelen voor een eigen curriculum.

Op veel pro-scholen wordt aandacht besteed aan onder andere drama, muziek en beeldende vorming. Ook worden leerlingen actief gestimuleerd om tijdens schooltijd en/of in hun vrije tijd deel te nemen aan culturele activiteiten.

Ben je op zoek naar alle kerndoelen in het regulier en gespecialiseerd onderwijs? Kijk dan op Leerplaninbeeld.


SLO actualiseert de kerndoelen en examenprogramma’s

Inmiddels zijn de eerste opbrengsten gepubliceerd. Benieuwd naar de ontwikkelingen?