Kerndoelen

26 juli 2023

In de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn per 1 augustus 2006, 58 globaal geformuleerde kerndoelen van kracht. Deze zijn geordend in zeven domeinen: Nederlands, Engels, wiskunde, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur, bewegen en sport. Scholen hebben daarmee de ruimte gekregen om zelf inhoudelijke keuzes te maken in het onderwijsprogramma voor leerlingen.

Wijzigingen kerndoelen

Twee van de 58 kerndoelen zijn in de periode na 2006 aangevuld. Het betreft kerndoel 37 in 2010 en kerndoel 43 in 2012. In de publicatie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw (pdf, 1 MB) zijn de kerndoelen (inclusief aanvullingen in 2010 en 2012) opgenomen. Tevens staan hierin karakteristieken per domein.

Ruimte

Met de invoering van de 58 kerndoelen hebben scholen de ruimte gekregen om zelf inhoudelijke keuzes te maken in het onderwijsprogramma voor leerlingen. Bij deze grotere beleidsvrijheid is het van belang om te weten wat verplicht is en op welke gebieden scholen ruimte hebben voor eigen keuzes. Onder Wat u moet weten over de inrichting van de onderbouw van het voortgezet onderwijs is informatie te vinden over de huidig geldende wet- en regelgeving.
Momenteel wordt nagedacht over het toekomstig curriculum.

Leerplan in Beeld

De globale formuleringen van de kerndoelen bieden scholen ruimte voor eigen invullingen. Om tot schooleigen keuzes te komen, kan enig houvast gewenst zijn. SLO heeft daarom in opdracht van het ministerie van OCW de website Leerplan in beeld ontwikkeld, die ondersteunt bij het checken en ontwerpen van een eigen onderwijsprogramma. Op deze website is informatie te vinden over kerndoelen, eindtermen, leerlijnen, tussendoelen en basisstof- en keuzeonderdelen. Ook zijn er ideeën voor het bevorderen van samenhang tussen verschillende vakken te vinden. Per vak staat vermeld welke onderdelen ook elders aan bod komen, zodat afstemming eenvoudig te realiseren is.

toon meer

Leerplankundig thema