Welke doelen zijn er voor het beroepsgerichte deel van het onderwijs?

25 juli 2023

Het praktijkonderwijs draagt bij aan het zo zelfstandig mogelijk functioneren van leerlingen in wonen, werken, vrije tijd, burgerschap en leren. Het heeft geen eigen set kerndoelen. Wettelijk gelden de kerndoelen van de onderbouw vo. Scholen vertalen deze naar streef- of beheersingsdoelen voor een eigen beroepsgericht curriculum. Leerlingen ontwikkelen hun beroepsgerichte vaardigheden in de door pro-scholen aangeboden praktijkvakken, soms aangevuld met branchegerichte cursussen.

Alle doelen en leerlijnen in één tool met Leerplan in beeld

Maak je als school bewust keuzes in het curriculum, passend bij jouw leerlingen en visie? Dan wil je goed weten wat de (wettelijke) doelen zijn en hoe de doorlopende leerlijnen in elkaar zitten. Hoe zorg je dat jouw onderwijsprogramma goed aansluit bij wat leerlingen eerder hebben gehad? Hoe maak je een goede mix van verplichte stof en keuzeonderdelen? Zoek je naar meer samenhang tussen de vakken?
Leerplan in beeld helpt je op weg. Het is een digitale tool met doorlopende leerlijnen van primair onderwijs tot bovenbouw vo, maar ook alle wettelijk voorgeschreven kerndoelen en eindtermen per vak.


contactpersoon

Stefanie Kastelein 270

SLO actualiseert de kerndoelen en examenprogramma’s

Inmiddels zijn de eerste opbrengsten gepubliceerd. Benieuwd naar de ontwikkelingen?