Aandacht voor visie bij digitale geletterdheid

12 juni 2023

Op basisschool de Kerkewei in Rossum wordt al enige tijd aandacht besteed aan digitale geletterdheid. Een goede visie ontbrak echter. Het schoolteam heeft in een pilot voor SLO het visiespel gespeeld. Tom Nijhuis, digi-coach van de school doet verslag.

Onze leerlingen groeien op in een digitale wereld. Ze moeten hun weg vinden in de digitale samenleving waarin ze veilig, creatief en kritisch kunnen handelen. Als school wilden we daarom aandacht hebben voor digitale geletterdheid. Maar wat houdt het precies in? Wat moeten we doen? Komt het erbij? Hoe passen we het in? Vele vragen kwamen er bij ons als team op. Aan het eind van vorig schooljaar hebben we ervoor gekozen om met de methode Digit-PO aan de slag te gaan. Echter gaandeweg kwamen we erachter dat het geven van losstaande lessen digitale geletterdheid niet passend is bij onze school.

"Deze visie is voor ons een kompas op het gebied van digitale geletterdheid"

We kwamen tot de conclusie dat we een collectieve ambitie op digitale geletterdheid misten. Samen met twee curriculumontwikkelaars van SLO hebben we in het voorjaar het door henzelf ontwikkelde visie-spel DG gespeeld. Dit spel is gebaseerd op het curriculair spinnenweb van Van den Akker. Tijdens een studievergadering bespraken we in kleine groepjes stellingen passend bij de negen aspecten/draden van het spinnenweb (doelen, leerinhoud, leeractiviteiten, rol van de leerkracht, bronnen en materialen, groeperingsvormen, leeromgeving, tijd en toetsing). Door steeds opnieuw en in wisselende samenstellingen keuzes te maken kwamen we tot gezamenlijke waardevolle input voor onze visie. Met deze input heeft de projectgroep een conceptvisie opgesteld, die we vervolgens met het gehele team hebben besproken. Deze visie zal voor ons een kompas zijn op het gebied van digitale geletterdheid. Het zal ons helpen in de keuzes bij de praktische uitvoering. Externe ondersteuning bij dit traject is door ons als zeer waardevol ervaren. Zo konden alle teamleden zich volledig op de inhoud richten en kregen we de juiste vragen gesteld om ons denkproces te bevorderen. We kunnen nu op een doordachte manier verder met digitale geletterdheid.

Foto aan de slag met het visiespel DG - Rossem
Het schoolteam speelt het visiespel digitale geletterdheid