Emma Oude Egberink


Emma Oude Egberink werkt bij SLO als curriculumontwikkelaar. Zij is inhoudelijk betrokken bij Expertisepunt digitale geletterdheid.

Emma studeerde na de pabo de master Jeugdstudies aan de Universiteit Utrecht. Ze werkte als groepsleerkracht in het basisonderwijs en heeft als inhoudelijk medewerker bij Stichting School & Veiligheid gewerkt op het project Expertisepunt Burgerschap.

Emma Oude Egberink 270

Curriculumontwikkelaar digitale geletterdheid

publicaties