Visie op burgerschap

19 mei 2022

De visie van een school op burgerschap speelt een centrale rol als begin- en eindpunt van een ontwikkeling. Die visie vormt de basis voor het in samenhang en doelgericht werken aan burgerschapsonderwijs.

Op basis van de visie op burgerschap worden leerdoelen opgesteld, gerelateerd aan de huidige wettelijke kerndoelen. Er kan organisatorisch op verschillende manieren gewerkt worden aan het realiseren van de leerdoelen voor burgerschap: dat kan in vakken, in vakoverstijgende aanpakken en projecten, door de schoolomgeving te betrekken en door het pedagogische klimaat op school. Dat is bijvoorbeeld te zien in deze inspirerende video's. De doelen op hun beurt bepalen de keuze voor een aanpak, onderwijsaanbod en uitgevoerde activiteiten. Het reflecteren op die activiteiten draagt weer bij aan de aanscherping van visie en doelen. Daarmee wordt ook duidelijk dat visie, doelen en aanpak in wisselwerking met elkaar staan en dat ervaringen kunnen leiden tot vergroot inzicht in visie en doelen: een cyclisch proces.

Dit cyclische proces leidt tot een stappenplan met een vijftal stappen. Vanuit deze stappen kan je met je school aan de slag met het doelgericht en in samenhang werken aan burgerschapsonderwijs. De vijf stappen zijn: 1. opstellen en aanpassen van een visie op burgerschapsonderwijs; 2. opstellen van burgerschapsdoelen; 3. opstellen van leerdoelen; 4. selecteren en ontwerpen van onderwijsaanbod; 5. uitvoeren en evalueren van onderwijsaanbod. Deze vijf stappen worden uitgebreid uitgelegd in de Handreiking Burgerschap funderend onderwijs (SLO, 2021).

cyclisch proces