Onderwijsdoelen bewegingsonderwijs

7 september 2023

Welke doelen zijn verplicht voor het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs? En op welke manier kunnen deze doelen concreter uitgewerkt worden, zodat het bewegingsonderwijs goed aansluit op het voortgezet onderwijs? Deze informatie is te vinden in Leerplan in beeld en in Tule.

Tule

In Tule (Tussendoelen en leerlijnen) staan voor het primair onderwijs doelen en activiteiten voor groep 1 tot en met 8. Deze sluiten aan op de kerndoelen. In Tule staan ook aanbodsdoelen en voorbeeldlesactiviteiten voor bewegingsonderwijs.

Alle doelen en leerlijnen in één tool met Leerplan in beeld

Maak je als school bewust keuzes in het curriculum, passend bij jouw leerlingen en visie? Dan wil je goed weten wat de (wettelijke) doelen zijn en hoe de doorlopende leerlijnen in elkaar zitten. Hoe zorg je dat jouw onderwijsprogramma goed aansluit bij wat leerlingen eerder hebben gehad? Hoe maak je een goede mix van verplichte stof en keuzeonderdelen? Zoek je naar meer samenhang tussen de vakken? Leerplan in beeld helpt je op weg. Het is een digitale tool met doorlopende leerlijnen van primair onderwijs tot bovenbouw vo, maar ook alle wettelijk voorgeschreven kerndoelen en eindtermen per vak. Zie ook de themapagina Inhoudslijnen po.


contactpersoon

Corike van de Merwe 270

SLO actualiseert de kerndoelen en examenprogramma’s

Inmiddels zijn de eerste opbrengsten gepubliceerd. Benieuwd naar de ontwikkelingen?