Onderwijsdoelen bewegingsonderwijs

17 augustus 2021

Welke doelen zijn verplicht voor het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs? En op welke manier kunnen deze doelen concreter uitgewerkt worden, zodat het bewegingsonderwijs goed aansluit op het voortgezet onderwijs? Deze informatie is te vinden in Leerplan in beeld en in Tule.

Leerplan in beeld

Wat verplicht is in het onderwijs staat in de kerndoelen. Op dit moment zijn er twee kerndoelen voor bewegingsonderwijs en die zijn te vinden in Leerplan in beeld. Ook vind je in Leerplan in Beeld hoe de kerndoelen van het primair en voortgezet onderwijs op elkaar aansluiten. Voor het voortgezet onderwijs zijn ook tussendoelen uitgewerkt.

Tule

In Tule (Tussendoelen en leerlijnen) staan voor het primair onderwijs doelen en activiteiten voor groep 1 tot en met 8. Deze sluiten aan op de kerndoelen. In Tule staan ook aanbodsdoelen en voorbeeldlesactiviteiten voor bewegingsonderwijs.


contactpersoon

Corike vierkant

Benieuwd naar de vernieuwing van de landelijke onderwijsdoelen?

Volg hier de ontwikkelingen rond Curriculum.nu: