Onderwijsdoelen rekenen/wiskunde bovenbouw havo en vwo

25 juli 2023

Aan welke doelen moet ik werken met mijn leerlingen?

De examenprogramma’s wiskunde A, B, C en D beschrijven eindtermen. Eindtermen zijn doelen die gelden voor het examen en staan in de examenprogramma’s. De uitwerking van eindtermen die in het centraal examen worden getoetst, staan in examensyllabi. Het CvTE stelt de examensyllabi jaarlijks op en publiceert ze. Hoewel de centrale rekentoets niet meer bestaat, geldt referentieniveau 3F voor havo en vwo nog wel.

Welke onderdelen worden in het eindexamen wiskunde getoetst?

De examens wiskunde A, B en C bestaan uit een centraal examen en een schoolexamen. Wiskunde D kent alleen een schoolexamen. Van wiskunde A, B en C worden sommige onderdelen getoetst in het centraal examen en andere in het schoolexamen. Daarnaast mag je in het schoolexamen ook onderdelen uit het centraal examen opnemen en eigen onderdelen toevoegen. Voor een schoolexamen moet je een PTA maken. Suggesties daarvoor kun je vinden in de handreikingen  voor het schoolexamen, die SLO uitgebracht heeft. Hoe goed leerlingen referentieniveau 3F beheersen wordt meegenomen bij de toetsing in de examens wiskunde.

Waarom zitten sommige eindtermen in het SE en andere eindtermen in het CE?

Hoe goed een leerling sommige eindtermen beheerst, kun je niet altijd goed in het CE toetsen. Denk daarbij aan het analyseren van grote databestanden in wiskunde A en C of het gebruik van ICT-middelen bij meetkunde in wiskunde B. Ook keuzeonderwerpen kunnen moeilijk centraal getoetst worden.

Wat moeten havoleerlingen die geen examen wiskunde doen, voor rekenen doen?

Deze leerlingen moeten een schoolexamen rekenen doen. Dit schoolexamen is gebaseerd op referentieniveau 3F. Voor dit schoolexamen rekenen is er een handreiking. Hierin vind je suggesties voor hoe je rekenen voor deze leerlingen kunt examineren, zoals hoe een PTA er uit kan zien, wat een goede toets is en wat moet, wat mag en wat kan.

Welke doelen zijn er voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben?

Er zijn geen aparte doelen voor leerlingen die meer aankunnen dan de leerstof uit het examen. Kijk bij Talentstimuleren voor meer informatie en materialen. Verder mogen havoleerlingen examen doen op vwo-niveau en/of hun examen afronden voor het laatste examenjaar.

Alle doelen en leerlijnen in één tool met Leerplan in beeld

Maak je als school bewust keuzes in het curriculum, passend bij jouw leerlingen en visie? Dan wil je goed weten wat de (wettelijke) doelen zijn en hoe de doorlopende leerlijnen in elkaar zitten. Hoe zorg je dat jouw onderwijsprogramma goed aansluit bij wat leerlingen eerder hebben gehad? Hoe maak je een goede mix van verplichte stof en keuzeonderdelen? Zoek je naar meer samenhang tussen de vakken?
Leerplan in beeld helpt je op weg. Het is een digitale tool met doorlopende leerlijnen van primair onderwijs tot bovenbouw vo, maar ook alle wettelijk voorgeschreven kerndoelen en eindtermen per vak.