Onderwijsdoelen techniek onderbouw

25 juli 2023

Wat moeten leerlingen in de onderbouw van havo en vwo bij techniek wel en niet leren? Hoe voldoe ik aan de kerndoelen en welke voorbeelden van doelen kan ik gebruiken in mijn lespraktijk? Bij welke kerndoelen hoort bijv. duurzaamheid en kan ik dat afstemmen met andere vakken? Op deze pagina vind je de documenten die daar duidelijkheid over geven.

Kerndoelen

De wettelijke eisen voor de onderbouw zijn vastgelegd in de kerndoelen. Deze doelen zijn met opzet heel breed geformuleerd. Zo heb je als docent of school veel vrijheid om in te vullen hoe je hier met leerlingen aan werkt.

Kennisbasis natuurwetenschappen

Toch kan het prettig zijn om iets meer houvast te hebben. SLO heeft daarom de doelen voor de onderbouw verder uitgewerkt in de kennisbasis natuurwetenschappen. De kennisbasis natuurwetenschappen is gebaseerd op de kerndoelen en is richtinggevend, inspirerend en toekomstbestendig.

Bij de kennisbasis natuurwetenschappen is techniek onderverdeeld in de kernen materialen, energie, technische systemen, wisselwerking technologie, natuurwetenschap en samenleving. De relevante contexten hierbij zijn verkeer en transport, telecommunicatie (media); gebouwde omgeving; biomedische technieken; kleding; biotechnologie; nanotechnologie.

In de kennisbasis zijn de verschillende natuurwetenschappelijke vakken, inclusief techniek en fysische geografie, gezamenlijk uitgewerkt in drie verschillende componenten:

  1. Per vak zijn vakinhouden beschreven
  2. Voor alle vakken gezamenlijk zijn de vaardigheden, of werkwijzen, beschreven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderzoeken of redeneervaardigheden
  3. Voor alle vakken gezamenlijk zijn belangrijke denkvaardigheden, of denkwijzen, beschreven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan denken in oorzaak en gevolg of denken in behoud, transport en kringloop.

Alle doelen en leerlijnen in één tool met Leerplan in beeld

Maak je als school bewust keuzes in het curriculum, passend bij jouw leerlingen en visie? Dan wil je goed weten wat de (wettelijke) doelen zijn en hoe de doorlopende leerlijnen in elkaar zitten. Hoe zorg je dat jouw onderwijsprogramma goed aansluit bij wat leerlingen eerder hebben gehad? Hoe maak je een goede mix van verplichte stof en keuzeonderdelen? Zoek je naar meer samenhang tussen de vakken?
Leerplan in beeld helpt je op weg. Het is een digitale tool met doorlopende leerlijnen van primair onderwijs tot bovenbouw vo, maar ook alle wettelijk voorgeschreven kerndoelen en eindtermen per vak.


contactpersoon

Monja Lize Antens 270

SLO actualiseert de kerndoelen en examenprogramma’s

Inmiddels zijn de eerste opbrengsten gepubliceerd. Benieuwd naar de ontwikkelingen?