Onderwijsdoelen scheikunde

30 januari 2024

Wat moeten leerlingen in de onderbouw van havo en vwo bij scheikunde wel en niet leren? Hoe voldoe ik aan de kerndoelen en welke voorbeelden van doelen kan ik gebruiken in mijn lespraktijk? Bij welke kerndoelen hoort bijv. duurzaamheid en kan ik dat afstemmen met andere vakken? Op deze pagina vind je de documenten die daar duidelijkheid over geven.

Kerndoelen

De wettelijke eisen voor de onderbouw zijn vastgelegd in de kerndoelen. Deze doelen zijn met opzet heel breed geformuleerd. Zo heb je als docent of school veel vrijheid om in te vullen hoe je hier met leerlingen aan werkt.

Uitwerkingen

Toch kan het prettig zijn om iets meer houvast te hebben. SLO heeft daarom de doelen voor de onderbouw op twee manieren verder uitgewerkt:

  1. Bij leerplan in beeld vind je voor de onderbouw van havo-vwo leerlijnen, kerndoelen en tussendoelen, basis- en keuzestof en een beschrijving van de samenhang tussen vakken.
  2. De kennisbasis natuurwetenschappen is gebaseerd op de kerndoelen en is uitgewerkt in inhouden, denkvaardigheden en werkwijzen. De kennisbasis is richtinggevend, inspirerend en toekomstbestendig.

Alle doelen en leerlijnen in één tool met Leerplan in beeld

Maak je als school bewust keuzes in het curriculum, passend bij jouw leerlingen en visie? Dan wil je goed weten wat de (wettelijke) doelen zijn en hoe de doorlopende leerlijnen in elkaar zitten. Hoe zorg je dat jouw onderwijsprogramma goed aansluit bij wat leerlingen eerder hebben gehad? Hoe maak je een goede mix van verplichte stof en keuzeonderdelen? Zoek je naar meer samenhang tussen de vakken?
Leerplan in beeld helpt je op weg. Het is een digitale tool met doorlopende leerlijnen van primair onderwijs tot bovenbouw vo, maar ook alle wettelijk voorgeschreven kerndoelen en eindtermen per vak.

Kennisbasis natuurwetenschappen

In de kennisbasis zijn de verschillende natuurwetenschappelijke vakken, inclusief techniek en fysische geografie, gezamenlijk uitgewerkt in drie verschillende componenten:

  1. Per vak zijn vakinhouden beschreven
  2. Voor alle vakken gezamenlijk zijn de vaardigheden, of werkwijzen, beschreven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderzoeken of redeneervaardigheden
  3. Voor alle vakken gezamenlijk zijn belangrijke denkvaardigheden, of denkwijzen, beschreven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan denken in oorzaak en gevolg of denken in behoud, transport en kringloop.

contactpersoon

Marijn Meijer 270

SLO actualiseert de kerndoelen en examenprogramma’s

Inmiddels zijn de eerste opbrengsten gepubliceerd. Benieuwd naar de ontwikkelingen?

toon meer