Leerplankader Griekse en Latijnse taal en cultuur : een voorbeelduitwerking voor de onderbouw


17 juli 2019
Voor Griekse en Latijnse taal en cultuur biedt de website Leerplan in beeld informatie over eindtermen, kernen, inhouden, vaardigheden en tussendoelen voor de onderbouw vo. Deze tussendoelen hebben geen verplichtend of voorschrijvend karakter. De docent of sectie kan kiezen welke kennis en vaardigheden in welke klas worden aangeboden en aan de hand van welke (eenvoudige) teksten de doelen in de onderbouw gehaald worden. Deze publicatie biedt voorbeelduitwerkingen bij de 53 tussendoelen waarbij gebruikt is gemaakt van een aantal hoofdstukken uit vier schoolmethoden Latijn.

auteur extern: Adema, S., Plaat, A. van der
jaar van uitgave: 2017

Adema, S., & Plaat, A. van der (2017). Leerplankader Griekse en Latijnse taal en cultuur: Een voorbeelduitwerking voor de onderbouw. Enschede: SLO..


toon meer