Onderwijsdoelen Frans

4 februari 2021

Leerplan in beeld: een overzicht van mvt-doelen van primair onderwijs tot eind voortgezet onderwijs

Wat zijn de eindtermen havo en vwo voor Frans? Hoe zorg je ervoor dat jouw onderwijsprogramma goed aansluit bij wat leerlingen in de onderbouw hebben geleerd? Leerplan in Beeld helpt je op weg. Het is een digitale tool waarin je de wettelijk voorgeschreven kerndoelen en eindtermen per vak vindt. En een leerlijn Frans van primair tot bovenbouw voortgezet onderwijs gebaseerd op het ERK.

Eindtermen en ERK

In de bovenbouw havo en vwo hebben alle moderne vreemde talen hetzelfde examenprogramma met dezelfde eindtermen. De eindtermen zijn globaal en beschrijven geen beheersingsniveaus. Als je wilt weten op welk taalniveau je jouw leerlingen moet voorbereiden heb je dus iets anders nodig. Op de themapagina ERK lees je welk ERK-niveau je leerlingen per vaardigheid moeten beheersen aan het eind van havo en vwo.

Taalprofielen

Hoe weet je wat jouw leerlingen moeten kunnen op een bepaald ERK-niveau? De publicatie Taalprofielen heeft alle ERK-niveaus per vaardigheid beschreven. Je vindt ook voorbeelden van situaties die je met de leerlingen kunt oefenen. Wil je een lesprogramma ontwikkelen voor het hele leerjaar of de hele bovenbouw? Taalprofielen helpt je hierbij.

Leerdoelenkaarten

In Leerplan in Beeld vind je ook Leerdoelenkaarten per taal. Een leerdoelenkaart werkt kerndoelen en eindtermen uit in ERK-niveaus. Zo heb je in één tabel een compleet overzicht.

Taalprofielen en de Leerdoelenkaarten sluiten op elkaar aan. Je kunt dus beide instrumenten gebruiken, ook samen.


Benieuwd naar de vernieuwing van de landelijke onderwijsdoelen?

Volg hier de ontwikkelingen rond Curriculum.nu:

toon meer

Vak

Leerplankundig thema