Modellen - een breed economische denk- en werkwijze


13 januari 2023
Een artikel van de hand van Marc den Elzen, oud-curriculumontwikkelaar Mens & Maatschappij bij SLO, over de mogelijkheden om het onderdeel modelmatig werken en denken te benaderen.

bron: Factor D, nummer 1 - 2018