algemene natuurwetenschappen (ANW)

2 augustus 2021

thema's

samenhang en afstemming

Meer samenhang in het onderwijsaanbod kan de onderwijskwaliteit vergroten. Want samenhang maakt leerstof voor leerlingen betekenisvoller en begrijpelijker.

kennis over wetenschap

De snelle ontwikkeling van natuurwetenschap en techniek maakt dat leerlingen naast kennis van feiten en regels ook inzicht in de werkwijze van de wetenschap moeten verwerven. Over dat laatste gaat deze pagina.